ಉಳ್ಳಾಲ ಮುಂದುವರಿದ ಕಡಲಬ್ಬರ : ಮನೆಗಳು ಸಮುದ್ರ ಪಾಲು

ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಲಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಅಲೆಗಳು ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕಡಲ ತೀರದ ಮನೆಗಳು ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ…


ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ