ಬಾಂಬರ್‌ ಬಾವಲಿ!


Team Udayavani, Mar 30, 2021, 6:16 PM IST

Untitled-1

ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕೆಗೆ ಹಾರಿಹೋದ ಹಲವು ಯಹೂದಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೂಯಿ ಫೀಝರ್‌ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ಈತ ಮೂಲತಃರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತ. ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ; ಹಲವು ಯುದೊœà ಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಜಪಾನಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದುಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫೀಝರ್‌ನೂರಾರು ಉಪಯುಕ್ತಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಸೇನೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ.

ಯಾವುದೋ ಸಂಶೋಧನೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದುಅಂಶ ಅವನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವಾಯುಸಾಂದ್ರತೆ ಇದ್ದಾಗ(ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅತಿ ವಿರಳವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭ) ಮತ್ತು ಅತಿ ಶೈತ್ಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿ ಸ್ತಬ್ಧಸ್ಥಿತಿಗೆ (ಡಾರ್ಮೆಂಟ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌) ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೈ ನಿಶ್ಚಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟ ಅತಿ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಯವನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾವಲಿಯ ದೇಹವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸ್ವರಕ್ಷಣಾವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆಲ್ಲ ಬಾವಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ.

ಫೀಝರ್‌ನ ಮಿದುಳು, ಬಾವಲಿಯ ಈ ದೇಹಗುಣವನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಳಸಬಾರದುಎಂದು ಯೋಚಿಸಿತು! ಅದೇನೆಂದರೆ ಬಾವಲಿಗಳನ್ನುಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವುದು. ಅವು ಸ್ತಬ್ಧಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜಾರಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಅವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಪಾನಿನವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉದುರಿಸುವುದು! ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಹಾರುತ್ತ ಹಾರುತ್ತ, ಕೆಳಕೆಳಗೆ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಅವುಸ್ತಬ್ಧಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ,ಸಹಜಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಂಡುಹಾರತೊಡಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಂಬ್‌ಗಳ ಪಿನ್‌ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು, ಬಾಂಬ್‌ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಜಪಾನಿನ ಹಲವುನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಸ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಫೀಝರ್‌ನ ತಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು.

ಸರಿ, ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಅಮೆರಿಕದಸೇನೆ. ಬಾವಲಿಗಳನ್ನುದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತರಲಾಯಿತು. ಅವನ್ನುವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.ನಿಶ್ಚಲಗೊಂಡ ಅವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆ,ಹೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಂಬ್‌ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಅವು ರೆಕ್ಕೆಬಡಿಯುತ್ತ ಹಾರತೊಡಗಿದೊಡನೆ ಬಾಂಬುಗಳುಸಿಡಿಯುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನ್ಯೂಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಥಮಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯಿತು. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಪ್ರಯೋಗ ಬಹುತೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಏನೋ ಆಯಿತು. ಆದರೆ,ಸ್ತಬ್ಧಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸಹಜಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದ ಬಾವಲಿಗಳುನೇರ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯತ್ತಲೇ ಹಾರಾಡಿ, ಆನೆಲೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ, ಇಡೀ ಯೋಜನೆಗೇಒಂದು ದೊಡ್ಡ (ಅ)ಶುಭಂ ಬರೆದವು! ಈದುರಂತಪ್ರಯೋಗದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಫೀಝರ್‌, ತನ್ನಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಹುಲ್ಲು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟ ಬಾವಲಿಯಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದ. ಇದೇನು?ಎಂದು ಕೇಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಎಂದು ನಗುತ್ತ ತನ್ನ ಅನುಭವ ಕಥನ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ.­

 

ರೋಹಿತ್‌ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ

ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್

ಭಟ್ಕಳ: ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆ ಶವ ಪತ್ತೆ; ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವ ಶಂಕೆ

ಭಟ್ಕಳ: ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆ ಶವ ಪತ್ತೆ; ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವ ಶಂಕೆ

ತಪ್ಪಿದ ಪರಿಷತ್ ಟಿಕೆಟ್: ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರ ಬರೆದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ತಪ್ಪಿದ ಪರಿಷತ್ ಟಿಕೆಟ್: ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರ ಬರೆದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ; ತಪ್ಪಿದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ; ತಪ್ಪಿದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 1,675 ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ದೃಢ, ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 1,675 ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ದೃಢ, ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ: ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನರಳಾಡಿದ ಗರ್ಭಿಣಿ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನರಳಾಡಿದ ಗರ್ಭಿಣಿ

ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲ್ಲ: ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಎಎಸ್ಐ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ

ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲ್ಲ: ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಎಎಸ್ಐ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ

ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ

ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆಯಬೇಕು: ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ರಾಹಿಂಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು

ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಶಾಲಾ ಮಾಸ್ತರ

ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಶಾಲಾ ಮಾಸ್ತರ

ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ತಂದೂರಿ ಚಹಾ!

ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ತಂದೂರಿ ಚಹಾ!

ಮೂರ್ಖರ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ…

ಮೂರ್ಖರ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ…

ಅಜ್ಜನನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಮಾತಾಡಲು ಕಲಿತೆವು!

ಅಜ್ಜನನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಮಾತಾಡಲು ಕಲಿತೆವು!

Untitled-1

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೊಬ್ಬ ವೀರಬಾಹು: ಅನಾಥ ಶವಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಬಾಡಿಮಿಯಾ

MUST WATCH

udayavani youtube

ಎಸೆಸೆಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಅಗಾಧ ಅವಕಾಶ : “ಉದಯವಾಣಿ’ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

udayavani youtube

ದಾವೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ : ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಮ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ

udayavani youtube

ನಾಳೆಯ ಕನಸು ಹೊತ್ತ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ

udayavani youtube

ಶಿರೂರು ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ‌ ಮುಳುಗಿದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿ

udayavani youtube

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ‘ ಮಾವಿನ ಮೇಳ ‘ | ನಾಳೆ ( may 23) ಕೊನೇ ದಿನ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ

14

11-12 ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ; ಬಂಡಾಯದಲ್ಲಿ ಠುಸ್‌ ಮದ್ದಿನ ವಾಸನೆ

16theft

ವಂಚಕ ದಂಪತಿ ಬಂಧನ-ಹಣ ಜಪ್ತಿ

15farmer

ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿ

13

ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ

ಭಟ್ಕಳ: ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆ ಶವ ಪತ್ತೆ; ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವ ಶಂಕೆ

ಭಟ್ಕಳ: ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆ ಶವ ಪತ್ತೆ; ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವ ಶಂಕೆ

Thanks for visiting Udayavani

You seem to have an Ad Blocker on.
To continue reading, please turn it off or whitelist Udayavani.