Don't Miss It

12-11-2019 ಮಂಗಳವಾರ ವಿಕಾರಿ ಸಂ|ರದ ತುಲಾ ಮಾಸ ದಿನ 26 ಸಲುವ ಕಾರ್ತಿಕಶುದ್ಧ

ದಿನ ವಿಶೇಷ :

ಹುಣ್ಣಿಮೆ 31||ಗಳಿಗೆ

ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ :

ಭರಣಿ 35||| ಗಳಿಗೆ

ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ :

ವಿಶಾಖಾ

ಋತು :

ಶರದೃತು

ರಾಹುಕಾಲ :

3.00-4.30 ಗಂಟೆ

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ :

12.00-1.30 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :

6.00 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯೋದಯ :

6.30 ಗಂಟೆ

ಮೇಷ

ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಸಂಚಾರ ಒದಗಿ ಬಂದೀತು. ಗೃಹ ವಾಹನಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧನವ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದರೂ ಧನಾಗಮನದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಮುಖಪುಟ