Don't Miss It

20-4-2019 ಶನಿವಾರ ವಿಕಾರಿ ಸಂ|ರದ ಮೇಷ ಮಾಸ ದಿನ 6 ಸಲುವ ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ಪಾಡ್ಯ 20|| ಗಳಿಗೆ

ದಿನ ವಿಶೇಷ :

ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಆರಂಭ. ಕಟೀಲು ರಥ

ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ :

ಸ್ವಾತಿ 29|| ಗ ಳಿ ಗೆ

ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ :

ಅಶ್ವಿ‌ನಿ

ಋತು :

ವಸಂತ

ರಾಹುಕಾಲ :

9.00-10.30 ಗಂಟೆ

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ :

6.00-7.30 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :

6.42 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯೋದಯ :

6.16 ಗಂಟೆ

CARTOON

ಇಂದಿನ ಮುಖಪುಟ

ಮೇಷ

ಕಾರ್ಯರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಾಯಕ ವಾತಾವರಣ ತರಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಆರ್ಥಿಕಸ್ಥಿತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಲಿದೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಶುಭವಾರ್ತೆ.