ಸಿಎಂಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್-ವಿಶ್ವಾಸಮತವೋ, ಕಾನೂನು ಸಮರವೋ?

Don't Miss It

ವಿಕಾರಿ ಸಂ|ರದ ಕರ್ಕಾಟಕ ಮಾಸ ದಿನ 3 ಸಲುವ ಆಷಾಢ ಬಹುಳ

ದಿನ ವಿಶೇಷ :

ಬಿದಿಗೆ 1||| ಗಳಿಗೆ

ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ :

ಧನಿಷ್ಠಾ 55|| ಗಳಿಗೆ

ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ :

ಪುನರ್ವಸು

ಋತು :

ಗ್ರೀಷ್ಮ

ರಾಹುಕಾಲ :

10.30-12.00 ಗಂಟೆ

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ :

7.30 -9.00 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :

7.00 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯೋದಯ :

6.13 ಗಂಟೆ

CARTOON

ಇಂದಿನ ಮುಖಪುಟ

ಮೇಷ

ಪ್ರಯತ್ನಬಲದಿಂದ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೋರಿ ಬರಲಿದೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭೇಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.