ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ದಿನಾಂಕ : 22 Thursday, Sep 2019 IST

22-9-2019 ರವಿವಾರ ವಿಕಾರಿ ಸಂ|ರದ ಕನ್ಯಾ ಮಾಸ ದಿನ 5 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ

ದಿನ ವಿಶೇಷ : ಅಷ್ಟಮಿ 33||ಗಳಿಗೆ

ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ : ಮೃಗಶಿರಾ 13|| ಗಳಿಗೆ

ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ : ಉತ್ತರಾ

ಋತು : ವರ್ಷ

ರಾಹುಕಾಲ : 4.30-6.00 ಗಂಟೆ

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 3.00-4.30 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 6.26 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : 6.22 ಗಂಟೆ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ