ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ದಿನಾಂಕ : 26 Thursday, Jun 2019 IST

26-6-2019 ಬುಧವಾರ.ವಿಕಾರಿ ಸಂ|ರದ ಮಿಥುನ ಮಾಸ ದಿನ 11 ಸಲುವ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬಹುಳ ನವಮಿ 59|ಗಳಿಗೆ

ದಿನ ವಿಶೇಷ :

ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ : ರೇವತಿ 60ಗಳಿಗೆ

ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ : ಆದ್ರಾ

ಋತು : ಗ್ರೀಷ್ಮ‌‌‌

ರಾಹುಕಾಲ : 12.00-1.30 ಗಂಟೆ

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 10.30-12.00 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 6.07 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : 6.58 ಗಂಟೆ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ