ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ದಿನಾಂಕ : 11 Thursday, Nov 2019 IST

11-11-2019 ಸೋಮವಾರ ವಿಕಾರಿ ಸಂ|ರದ ತುಲಾ ಮಾಸ ದಿನ 25 ಸಲುವ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ

ದಿನ ವಿಶೇಷ : ಚತುರ್ದಶಿ 28 ||| ಗಳಿಗೆ

ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ : ಅಶ್ವಿ‌ನಿ 32 ಗಳಿಗೆ

ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ : ವಿಶಾಖಾ

ಋತು : ಶರದೃತು

ರಾಹುಕಾಲ : 7.30-9.00 ಗಂಟೆ

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 1.30-3.00 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 6.00 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : 6.30 ಗಂಟೆ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ