ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ದಿನಾಂಕ : 21 Thursday, Aug 2019 IST

21-8-2019 ಬುಧವಾರ. ವಿಕಾರಿ ಸಂ|ರದ ಸಿಂಹ ಮಾಸ ದಿನ 4ಸಲುವ ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ಷಷ್ಠಿ 60 ಗಳಿಗೆ.

ದಿನ ವಿಶೇಷ : ಬಲರಾಮ ಜಯಂತಿ

ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ : ಅಶ್ವಿ‌ನಿ 46| ಗಳಿಗೆ

ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ : ಮಖಾ

ಋತು : ವರ್ಷ

ರಾಹುಕಾಲ : 12.00-1.30 ಗಂಟೆ

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 10.30-12.00 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 6.48 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : 6.20 ಗಂಟೆ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ