ನಾಗರಿಕ ವರದಿಗಾರಿಕೆ

ಪ್ರೀಯ ಉದಯವಾಣಿ ಓದುಗರೇ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಾರಯೋಗ್ಯ ಸುದ್ದಿ/ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವೂ ಸಿಟಿಜನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋರಬಹುದು.

You are ONE STEP away to complete the process

Please enter below information

No Post Found!

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ