CONNECT WITH US  

ಟ್ವಿಟಾಪತಿ 

ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಮಗ್ಯಾರೂ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.
 ●ಟ್ರೂ ಕೋಟ್ಸ್‌

ಒಬ್ಬ ನೈಜ ದಂತಕತೆ, ರಾಜಕೀಯವನ್ನೂ ಮೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಎದುರಾಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟೀಕಾಕಾರರಿಂದಲೂ
ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪರೂಪದ ನಾಯಕ ವಾಜಪೇಯಿ.ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯೇ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಆಸ್ತಿ.
●ವಿವೇಕ್‌ ಓಬೆರಾಯ್‌

Trending videos

Back to Top