CONNECT WITH US  

ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಕವಿಸಂನಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್‌ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಮಾವೇಶ ಜರುಗಿತು.

ಧಾರವಾಡ: ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾನತೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ತಮ್ಮ ದ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ...

Back to Top