CONNECT WITH US  

ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್‌ ಆದರೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ತಳವೂರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಇಹಾನಾ ದಿಲ್ಲೋನ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇಟ್‌ ಸ್ಟೋರಿ 4ರ ನಾಯಕಿ ಈ ಇಹಾನಾ ದಿಲ್ಲೋನ್‌. ಪಂಜಾಬಿ ಮೂಲವಾದರೂ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ‌ಲ್ಲೊಂದು ಕೈ...

Back to Top