Kavi

  • ಕವಿಯೊಬ್ಬನ ಪ್ರೀತಿ ಗೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ…

    ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕವಿತೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕವಿತೆ ಬರೆದ ಕವಿಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಅದೇ ಈ ಚಿತ್ರದೊಳಗಿರುವ ಗುಟ್ಟು. ಈ “ಕವಿ’ ನೋಡುಗನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದು…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ