ದುರವಸ್ಥೆ! ಕುಡುಕನಿಗೆ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾದ ಎಟಿಎಂ

ಕಾನಾದ ಎಂಆರ್ ಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಗೋ ಗೇಟ್ ನ ಬಳಿಯ ಎಟಿಎಂ ಕೋಣೆ ಇಂತಹ ದುರ್ನಾತ ಬೀರುವ ಸ್ಥಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ಎಟಿಎಂನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಂತಿರುವ ಕುಡುಕನೋರ್ವ ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.


ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ