Udayavni Special

ಸ್ವಂತ ಉನ್ನತಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ; ಎಲ್ಲರ ಸೌಖ್ಯದ ದರ್ಶನ


Team Udayavani, Oct 30, 2020, 6:20 AM IST

ಸ್ವಂತ ಉನ್ನತಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ; ಎಲ್ಲರ ಸೌಖ್ಯದ ದರ್ಶನ

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಒಂದು ಕಥೆ- ಕಪಿಯೊಂದು ಒಂದು ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬದ ತುಂಬ ಗೋಡಂಬಿಗಳಿದ್ದವು. ಗೋಡಂಬಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲೆಂದು ಕಪಿ ಡಬ್ಬದೊಳಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ ಮುಷ್ಠಿ ತುಂಬಾ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಡಬ್ಬದ ಬಾಯಿ ಸಣ್ಣದು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪಿ ಬಂತು. ಅದು ಮೊದ ಲನೆಯ ಕಪಿಯ ಅವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಮುಷ್ಠಿ ಸಡಿಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕೈಯನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಬೋರಲಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಗೋಡಂಬಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವು. ಎರಡೂ ಮಂಗಗಳು ಗೋಡಂಬಿ ತಿನ್ನುವಂತಾಯಿತು. “ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ’ ಮತ್ತು “ದರ್ಶನ’ಗಳಿ ಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು.

ನಾವು – ನೀವು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವುದು, ತಾನು ಹೊಂದಿ ರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಗುಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅವರವರ ಆಲೋ ಚನೆ, ಇತಿಮಿತಿ, ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿ ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಹತ್ವಾ ಕಾಂಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕಡು ಬಡವ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವಾದರೂ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳು ತ್ತಾನೆ. ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಉಣ್ಣುವವರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೊಟೇಲಿನ ಭೋಜನ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನಾಗಿ ದುಡಿಯು ವವನು ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರವರ ಅಳವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ.

ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಯೂ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರದು ಭಿನ್ನ. ಕೆಲವರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಣದಿಂದ, ಹಲವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಕೆಲವರು. ಹೀಗೆ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದು; ಆದರೆ ಈಗ ತಾನಿರು ವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ, ವಿಸ್ತಾರವಾದ, ಹಿರಿದಾದ ಬದುಕು ಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಎಲ್ಲರದು. “ಇರದುದರೆಡೆಗೆ ತುಡಿವುದೆ ಜೀವನ’ ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ.

ಡಬ್ಬದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಗೋಡಂಬಿಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೊರತೆಗೆದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಮುಷ್ಠಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮಂಗನದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ. ಸೀಮಿತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಗೋಡಂಬಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಕಪಿಯದು ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಇದು ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಕಾಣೆR. ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಮಹ ತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಅವರವರ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕ್ಷೇಮ, ಒಳಿತಿಗೆ ಅತೀ ಅಗತ್ಯ. ದರ್ಶನವೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಒಳಿತು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಷೇಮ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೂಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯ, ಮಗದೊಬ್ಬ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ… ಹೀಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ ಬಹುದು. ಇದು ಆದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ಇರುವುದನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು. ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಕಾಣೆR ಎಂದರೆ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು. ಇಂದು ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಇದು.

( ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ)

Ad

ಶ್ರೀ ಅಷ್ಠ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೋತಿಷ್ಯ ಮಂದಿರ,
ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆ ವಿಳಂಬ, ಸತಿ-ಪತಿ ಕಲಹ, ಶತ್ರುಪೀಡೆ, ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಕಲಹ, ವಶೀಕರಣ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಶತಃಸಿದ್ಧ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ೫ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಿ ಹೆಚ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರೂಜಿ, ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೋ- 8884889444

ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್

ಜಲ ಮಂಡಳಿಯ ಎಡವಟ್ಟು: ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮರ

ಜಲ ಮಂಡಳಿಯ ಎಡವಟ್ಟು: ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮರ

ಕುರುಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಮೀಸಲು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಪದತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ :

ಕುರುಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಮೀಸಲು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಪದತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ

ಹೆಲ್ತ್‌ಟಿಪ್ಸ್‌ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ

ಹೆಲ್ತ್‌ಟಿಪ್ಸ್‌ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ

ಲಿಪ್‌ಬಾಮ್‌ಗಳು

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಟಿಗಳಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧನೆ… ಲಿಪ್‌ಬಾಮ್‌ಗಳು

bng-tdy-2

ಮನೆ ಮಾರಿಯಾದ್ರೂ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ:ಎಚ್ ಡಿಕೆ

ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

‘ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷೆ’:ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆ ಬರಹ

‘ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷೆ’: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆ ಬರಹ


ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು

ಸುಖ-ಸಂತೋಷಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆಯೇ ಉದಯಿಸಲಿ

ಸುಖ-ಸಂತೋಷಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆಯೇ ಉದಯಿಸಲಿ

JIVAYAN

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತವಿದೆ; ಸವಿದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ!

ಸಿಪ್ಪೆಯೊಳಗೆ ಅವಿತಿರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅರಿವು, ಕಾಳಜಿ

ಸಿಪ್ಪೆಯೊಳಗೆ ಅವಿತಿರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅರಿವು, ಕಾಳಜಿ

ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಾಟಕ ನಾವು ಬಯಸಿದಂತೆ ನಡೆಯಲಿ

ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಾಟಕ ನಾವು ಬಯಸಿದಂತೆ ನಡೆಯಲಿ

ನೋವಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ

ನೋವಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ

MUST WATCH

udayavani youtube

Mangalore: Woman rescues a cat from 30 feet deep well | Ranjini Shetty

udayavani youtube

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ CM & ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ: ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ

udayavani youtube

ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ತರಾವರಿ

udayavani youtube

25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಉಡುಪಿಯ ಮಹಿಳೆ

udayavani youtube

ಮಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಷ್ಕರ್ ಉಗ್ರರ ಪರ ಗೋಡೆ ಬರಹ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಜಲ ಮಂಡಳಿಯ ಎಡವಟ್ಟು: ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮರ

ಜಲ ಮಂಡಳಿಯ ಎಡವಟ್ಟು: ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮರ

2024ಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣ: ಸಂಸದ

2024ಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣ: ಸಂಸದ

ಶೀತಲ ಸರಪಳಿ ಘಟಕ

ಶೀತಲ ಸರಪಳಿ ಘಟಕ

cinema-tdy-2

ಕೊಲೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನಿಗೂಢ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು!

ಕುರುಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಮೀಸಲು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಪದತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ :

ಕುರುಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಮೀಸಲು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಪದತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ

Thanks for visiting Udayavani

You seem to have an Ad Blocker on.
To continue reading, please turn it off or whitelist Udayavani.