CONNECT WITH US  

ಇನ್ನು ಮೇಲೆ

ಕೊಡಗು ಅಂದಾಕ್ಷಣ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ದಿನ
ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಬರೀ
ಕಾಡು, ಕಾಫಿ, ಕಿತ್ತಳೆ
ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ವೇಳೆ
ಉಂಟಾ ನೆರೆ, ಮಳೆ?
 ಎಚ್‌. ಡುಂಡಿರಾಜ್‌


Trending videos

Back to Top