Female Adventure

  • ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಸ, ಸಾಧನೆಯ ಸಂಭ್ರಮ

    ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಕಾಶದವರೆಗೂ ಸಾಧನೆಗೈದ ನಾರಿಯರ ಸಂಭ್ರಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಾಹಸ, ಸಾಧನೆ, ಆಕೆಯ ಅಂತರಂಗ ತೆರೆದಿಡುವ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ, ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ