cow painting show

  • ಗೋವಿನ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಗೋಮಂತ್ರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ

    “ಪಾವನ ದೃಷ್ಟಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ  ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣ ಗೊಂಬೆಯನ್ನೇ  ಭೂಖಂಡದ  ರಚನೆಯಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಗೋವು ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ