ಪುರಾಣ ಕತೆ ಸಗರ 


Team Udayavani, Apr 13, 2017, 3:50 AM IST

12-CHINNARI-2.jpg

ಬಾಹುಕ ಎಂಬ ರಾಜ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸೋತ. ಅವನು ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ. ಅಲ್ಲೇ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ. ಆಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ. ಅವಳು ಸಹಗಮನ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಳು. ಔರ್ತನೆಂಬ ಋಷಿಯು ಅವಳನ್ನು ತಡೆದ. ಅವಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಾಯಿತು. ಅವನೇ “ಸಗರ’. ಔರ್ತ ಋಷಿಯೇ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ. ಪರಾಕ್ರಮಿ ಯುವಕನಾದ ಸಗರನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ.

ಸಗರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು. ಮೊದಲನೆಯವಳು ಕೇಶಿನಿ. ಅವಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಹೆಸರು ಅಸಮಂಜ. ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಭಂಗ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ನೆನಪಿತ್ತು. ಹುಚ್ಚನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಯೂ ನದಿಗೆ ಎತ್ತಿಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಸಗರನು ಅವನನ್ನು ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ತನ್ನ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾನು ನದಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟುಹೋದ. ಸಗರನ ಎರಡನೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಸುಮತಿ. ಅವಳಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು!

ಸಗರನ ಗುರು ಔರ್ತ ಋಷಿಯು ಅವನಿಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ. ಸಗರನು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನಿಸಿತು. ಅವನ ಗುರುಗಳು ಒಪ್ಪಿದರು. ಒಂದು ನೂರು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇಂದ್ರನ ಪದವಿಯು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಗರನು ತೊಂಬತ್ತೂಂಬತ್ತು ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ. ಒಂದು ನೂರನೆಯದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ.

ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆತಂಕವಾಯಿತು. ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಯದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟ. ಸಗರನು ಕುದುರೆಯನು ಹುಡುಕಿ ತರುವಂತೆ ತನ್ನ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ. ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದರು. ಕುದುರೆಯು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಿಲವನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು, ಅದು ಅವರನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು. ಅವರು ಕಪಿಲ ಋಷಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಂಡರು. ಕಪಿಲ ಋಷಿಯೇ ಕಳ್ಳನೆಂದು ಕೂಗಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಕಣ್ತೆರೆಯುತ್ತಲೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೂದಿಯಾದರು.

ಬಹುಕಾಲವಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಗರನಿಗೆ ತಲೆಬಿಸಿಯಾಯಿತು. ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾಗವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಸಮಂಜಸನ ಮಗ ಅಂಶುಮಂತ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನು. ಆದರೆ, ಸಗರನು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನು ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಂಪಂದಿರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕಳುಹಿಸಿದ. ಅವನು ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ. ಅವರು ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿ, “ಮಗೂ, ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೂದಿಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯು ಲಭಿಸಬೇಕಾದರೆ ದೇವಲೋಕದ ಗಂಗೆ ಈ ಬೂದಿಯ ಮೇಲೆ  ಹರಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದು, ನಿನ್ನ ತಾತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು’ ಎಂದರು.

ಅಶುಮಂತನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದ. ಸಗರನು ಯಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಿದ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಅವನು ಅಂಶುಮಂತನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದ.

ಪ್ರೊ. ಎಲ್‌.ಎಸ್‌. ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್‌
(“ಕಿರಿಯರ ಭಾಗವತ’ ಕೃತಿಯಿಂದ)

ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್

7

Uttarakhand: ಕಮರಿಗೆ ಉರುಳಿದ ಟಿಟಿ ವಾಹನ; ಕನಿಷ್ಠ 8 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ

Father’s Day 2024: ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೂ ನೀಡಿ, ನಗೆ ಬೀರಿ, ತಬ್ಬಿದರೆ ಸಾಕೇ…..?!

Father’s Day 2024: ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೂ ನೀಡಿ, ನಗೆ ಬೀರಿ, ತಬ್ಬಿದರೆ ಸಾಕೇ…..?!

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಳಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಮೃತರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದವರು, ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಳಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಮೃತರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದವರು, ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ

AIR INDIA-ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದ ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿ!

AIR INDIA-ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದ ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿ!

Encounter: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌… 8 ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲರು ಹತ, ಓರ್ವ ಯೋಧ ಹುತಾತ್ಮ

Encounter: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌… 8 ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲರು ಹತ, ಓರ್ವ ಯೋಧ ಹುತಾತ್ಮ

6

Movies: ʼಪುಷ್ಪ-2ʼ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ರಿಲೀಸ್‌ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಣ್ಣು

Fathers day 2024: ಅಪ್ಪ ಯಾಕೋ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟ !

Fathers day 2024: ಅಪ್ಪ ಯಾಕೋ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟ !


ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು

ten-ten

ಏರ್‌ ಡೆಕ್ಕನ್‌ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಿ. ಆರ್‌. ಗೋಪಿನಾಥ್‌

farmer

ದೇವರು ಬಿತ್ತಿದ ಕಾಳು

ಟೋಪಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ

ಟೋಪಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ

ಚಿಕ್ಕ ಮೀನಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ

ಚಿಕ್ಕ ಮೀನಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ

ಫ್ಲೈಟ್‌ ವಿಲೇಜ್‌

ಫ್ಲೈಟ್‌ ವಿಲೇಜ್‌

MUST WATCH

udayavani youtube

Udupi: ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಾರು ಪಲ್ಟಿ

udayavani youtube

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಸ್.ನಾಡಗೌಡರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ತ್ಯಾಗದ ಮಾತು

udayavani youtube

ಇಳಿಕೆಯಾದ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ

udayavani youtube

ಕಾಪು ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ: ಮಾರಿಯಮ್ಮ, ಉಚ್ಚಂಗಿ ದೇವಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಗದ್ದುಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಂಕಲ್ಪ

udayavani youtube

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ… 4 ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿ 41 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಪುತ್ತೂರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸೈಕಲ್‌ ಸವಾರಿ

ಪುತ್ತೂರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸೈಕಲ್‌ ಸವಾರಿ

3-application

Udupi: ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

7

Uttarakhand: ಕಮರಿಗೆ ಉರುಳಿದ ಟಿಟಿ ವಾಹನ; ಕನಿಷ್ಠ 8 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ

university

Mangalore University: ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೋರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೆಟ್ ಪ್ರದಾನ

Father’s Day 2024: ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೂ ನೀಡಿ, ನಗೆ ಬೀರಿ, ತಬ್ಬಿದರೆ ಸಾಕೇ…..?!

Father’s Day 2024: ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೂ ನೀಡಿ, ನಗೆ ಬೀರಿ, ತಬ್ಬಿದರೆ ಸಾಕೇ…..?!

Thanks for visiting Udayavani

You seem to have an Ad Blocker on.
To continue reading, please turn it off or whitelist Udayavani.