ಗ್ರಂಥಾಲಯ!

  • ಜ್ಞಾನದ ದೇಗುಲ ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ!

    ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿರುವ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯರ ಸಾಹಿತಿಗಳ, ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮಹನೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ