ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೇ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುತ್ತೆ ಈ ಯಂತ್ರ!

ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಕ್ಕಡದ ಬಾಳಪ್ಪ ಗೌಡ…


ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ