CONNECT WITH US  

PHOTO: THE JAKARTA POST/ASIA NEWS NETWORK

ತನ್ನ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಜೀವನಾಂಶ ಮೊತ್ತದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕಡೆಗೂ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ...

Back to Top