CONNECT WITH US  

ಗಂಗಾವತಿ: ಕಂದು ಜಿಂಗಿ ಹುಳು ರೋಗದಿಂದ ಭತ್ತ ಒಣಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು.

ಗಂಗಾವತಿ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ 45 ರಿಂದ 60 ದಿನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

Back to Top