CONNECT WITH US  

ಮಾಗಡಿ: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿ. ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ದನಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾದವರು, ನಿರಂತರ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದ ಧೀಮಂತ...

Back to Top