Updated at Wed,24th May, 2017 9:31AM IST
Please Select Your Default Edition         ಕರ್ನಾಟಕ ಆವೃತ್ತಿ    |     ಕರಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿ     |     English Edition

rich

ಪ್ರಗತಿಯ ಫ‌ಲ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಇಂದು ಬಡವರಾಗಿದ್ದವರು ನಾಳೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು, ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಕುರುಹುಗಳು ಅವರ ಕೈಗೂ ಎಟುಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಾರದ್ದು ಎಂದರೆ...

Dharamsala: Escalating the attack on Prime Minister Narendra Modi over demonetisation, Rahul Gandhi on Saturday accused him of dividing the country between the...

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗವೇ ಪುರುಷನ ನಿಜವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಹಳೆಯ ನಾಣ್ನುಡಿಯೇ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ...

Back to Top