CONNECT WITH US  

ಮಿರ ಮಿರ ಮಿನುಗುವ ಮಿರರ್‌!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್‌ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆಯಾದರೂ ಕನ್ನಡಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವವರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಳೆ, ಧೂಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ
ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾಡುವವರು ಒಬ್ಬರೇ. ಅವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು ಮಿರರ್‌ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್‌ ಕಷ್ಟ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಸಣ್‌ ಸಹಾಯ. ಮನೆಗೆ ಏರ್‌ಫ್ರೆಶ°ರ್‌ ಹಾಕ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲೂ ಹಾಕಿ, ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಈಗ ಕನ್ನಡಿ ಫ‌ಳಫ‌ಳ ಮತ್ತು ಘಮ ಘಮ!


Trending videos

Back to Top