CONNECT WITH US  

ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳ ಧಾರೆ ಆತ್ಮವನ್ನೂ ದ್ರವಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಹೇಳಿಕೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಳೆಯ ಹನಿಯ ಧಾರೆಯೇ, ಜುಳುಜುಳು ನಾದ-ನಿನಾದವೇ ಪರಮಾನಂದದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಇರಲಿ, ಪೌರಸ್ತ್ಯ...

ಮೋಡ ಕರಗಿ ಹೇಗೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಜಾರುತ್ತಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಜಾರಿ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ ಕಾರಣ. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಆ ದಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ...

Back to Top