CONNECT WITH US  

ಯಾವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ...

ಮೂಗರು ತಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಇದ್ದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ...

Back to Top