CONNECT WITH US  

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಜಪೇಯಿ 1991ರ ಜುಲೈ 8ರಂದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.

Back to Top