ಮೂವರು ರಾಜಕುಮಾರರು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು !


Team Udayavani, Mar 2, 2020, 5:29 AM IST

Time

ಕಾಲದ ಎದುರು ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕು ಎಂದ ಆ ರಾಜ.ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ, ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದ ರಾಜ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಮತ್ತೂಬ್ಬ ಕಾಲವೆಂದರೆ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಹೇಳುವೆ ಎಂದ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದರು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಲ ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಬೆಳಗ್ಗೆಯಾಯಿತು, ಮೂವರೂ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ತಂದೆ ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಪೊಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿತ್ತಿ, ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿದ.

ಮೂವರೂ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಮೂವರಿಗೂ ಕೃಷಿ ಯೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದೇ ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಕರೆಸಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕೃಷಿಕ ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದರು. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಆಯಿತು ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನನ್ನು ಕರೆದು, ನೀನು ಈ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪಕ್ಕದ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಮಣ್ಣು ಹದ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿತ್ತುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ರಾಜಕುಮಾರ ಕಲಿತ. ಮೊದ ಮೊದಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಂದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹದಗೊಳಿಸಿ, ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದರು. ಬಳಿಕ ಯಾವ ಆರೈಕೆ ಕೊಡಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿದ. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈತ ತೋಟದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದ. ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೂಗಿಡ ಗಳೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆರೈಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗಿದ. ದಿನಪೂರ್ತಿ ಅವನದ್ದು ತೋಟದಲ್ಲೇ ಬದುಕು. ಬಹುತೇಕ ಅವನೊಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನೇ ಆಗಿ ಹೋದ. ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ, ತನ್ನೊಳಗೂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ. ತಾಳ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿತು, ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯತೊಡಗಿದ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮೂರೂ ಮಂದಿ ರಾಜನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು.

ಮೂವರೂ ರಾಜಕುಮಾರರು ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ರಾಶಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಒಂದೊಂದೇ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡತೊಡಗಿದ. ಎಲ್ಲವೂ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಹೌದೆಂದರು ರಾಜಕುಮಾರರು.

ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ಎರಡು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನುಅವರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಮಂತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಒಂದು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣಗೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿ, ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಇದರಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರು ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿತು, “ಅದು ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಎಲ್ಲ ರೂ ಒಂದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವು’ ಎಂದ.

ಆಗ ರಾಜ, ನಿಜ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವು. ಆದರೆ ಈ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವ-ಶ್ರಮದ ಪರಿಮಳವಿದೆ ಎಂದ. ಆ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದ ರಾಜಕುಮಾರನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ, ನೀನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದೆ?
ಆಗ ಆತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೃಷಿಕನನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಇವನಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಲಿತುಕೊಂಡು, ನಾನು ಬೆಳೆದೆ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ರಾಜ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಎಂದಿಗೂ ನೀನು ಕಾಲದ ಅಡಿಯಾಳಾಗಲಾರೆ ಎಂದು ಹರಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ.

ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾವು ಅದರ ಅಡಿಯಾಳಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ರಾಜ.

ಟೈಮ್‌ ಸ್ವಾಮಿ

ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್

1-belur

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಜಯೇಂದ್ರರ ಹಣವೆಲ್ಲವೂ ಷಡಕ್ಷರಿ ಬಳಿ : ಬೇಳೂರು ಬಾಂಬ್

ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ದೇವ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಕೈವಾಡದ ಆರೋಪ

ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ದೇವ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಕೈವಾಡದ ಆರೋಪ

kedhara

ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ : 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಭೇಟಿ

mamata

ಫಾಲೆರೊ ಟಿಎಂಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ : ಅ.28ಕ್ಕೆ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

ಟಾಮ್‌ ಅಂಡ್‌ ಜೆರ್ರಿ ಗೇಮ್‌ಗೆ ರೆಡಿ: ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ತೊಟ್ಟ “KGF’ ಡೈಲಾಗ್‌ ರೈಟರ್‌

ಟಾಮ್‌ ಅಂಡ್‌ ಜೆರ್ರಿ ಗೇಮ್‌ಗೆ ರೆಡಿ: ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ತೊಟ್ಟ “KGF’ ಡೈಲಾಗ್‌ ರೈಟರ್‌

Deepika Padukone, Ranveer Singh Set To Bid For New IPL Team

ಹೊಸ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರಂತೆ ದೀಪಿಕಾ- ರಣವೀರ್

12-asasa

ನಾನು ಸಚಿವನಾಗಲು, ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾರಣ : ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು

ಬೋಂಡಾ, ಬನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಕ್‌

ಬೋಂಡಾ, ಬನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಕ್‌

promegrnate

ಉಪಬೆಳೆಯಾಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ

ಕೂಲ್‌ ಕೂಲ್‌ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೈಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ

ಕೂಲ್‌ ಕೂಲ್‌ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೈಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ

go-green

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಲಿ…

ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗಾರ್ಡನ್‌

ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗಾರ್ಡನ್‌

MUST WATCH

udayavani youtube

POLYHOUSE ನಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ…

udayavani youtube

ನೂರು ಕೋಟಿ ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕಾ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಸಂಭ್ರಮ

udayavani youtube

Video Viral : ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಒಡ್ಡೋಲಗದ ಆಮಂತ್ರಣ

udayavani youtube

ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ತಿಂದರೆ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ?

udayavani youtube

Brazilian Golden Spoon Cherry ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ

nokia c30

ನೋಕಿಯಾ ಸಿ30 ಬಿಡುಗಡೆ

Inauguration of Maharishi Valmiki Jayanti Program

ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ: ಸಚಿವ

1-belur

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಜಯೇಂದ್ರರ ಹಣವೆಲ್ಲವೂ ಷಡಕ್ಷರಿ ಬಳಿ : ಬೇಳೂರು ಬಾಂಬ್

ಸಿನಿಮಾದ ‘ಸರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌’ ಟೈಟಲ್‌

ಸಿನಿಮಾದ ‘ಸರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌’ ಟೈಟಲ್‌

DCC Bank has not been involved in any transactions

ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ

Thanks for visiting Udayavani

You seem to have an Ad Blocker on.
To continue reading, please turn it off or whitelist Udayavani.