CONNECT WITH US  

ಮೀರಾ, ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ, "ವೃಕ್ಷ' ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ, ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ... ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳು ಬೆನ್ನಿಗಿದ್ದರೂ, "ನನ್ನನ್ನು ಅರುಣ್‌ ಸಾಗರ್‌...

ಮಂಡ್ಯ: ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಎಸ್‌....

Back to Top